V pravom slova zmysle nejde o portrét ako vyobrazenie podobizne človeka, ale skôr o zachytenie nálady, emócie, či energie ľudí, ktorí sa mi dostali pred objektív… Mojou snahou je zachytiť prirodzenosť a aktuálnu náladu a tým v podobe fotografie vytvoriť spomienku na určitú udalosť, či obdobie v živote aktérov.